[Home] [Manage]File : 1459273853452.jpg-(59226 B) Thumbnail displayed, click image for full size.
59226 B
Name Anonymous 16/03/30(Wed)02:50 No.28828  
>> NRk8vgwX Name Latisha 16/05/03(Tue)20:29 No.29033  
Alez wy wszyscy jestescie naiwni, ze nie powiem glupi. Wyzywacie sie od lewakow i re2awlikunobp30;well, a coz to za roznica, na prawde?! Zapomnieliscie juz o buszowkim? i bezspodstawnych wojnach ktore wywolal???? czyz nie wiecie ze tak na prawde to nie wazne kto jest na tronie… i tak nic sie nie zmieni dopoki waszymi dolarami rzadza koszerni fedzi. A te wybory to jedna wielka sciema dla plebsu. Myslcie rodacy!!!!!


Delete Post [File Only]
Password